Duyusal davranış ve sosyal uyum güçlüğü

Duyusal davranış ve sosyal uyum güçlüğü

Sağlık durumu zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan, bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli,doyurucu ilşki kurma ve sürdürmede güçlük çekme,genel bir mutsuzluk depresyon hali,bireysel veya okul problemleriyle ilgili korku,tırnak yeme,parmak emme ve benzeri fiziksel belirtilerden bir veya birden fazlasının uzun süreli olarak ortaya çıkması nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

 SOSYAL UYUM GÜÇLÜĞÜ;

Madde bağımlılığı,yetersiz beslenme,göç,suç işleme,suça yönelme,çalışma,ihmal,istismar ve terk edilme gibi riskli hayar şartlarından dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesine denir.

ÖZELLİKLERİ: Sosyal,duygusal,iltişimde uyum güçlükleri gözlenir.Dikkat dağınıklığı,okul başarısı ve arkadaş ilişkilerinde problemler sıklıkla ortaya cıkar.Suça yönelme ve aşırı risk alma özellikleri gösterebilirler.İçe dönüklük,sosyal ilişkilerde zayıflık veya aşırılıklar gözlenebilir.

NEDENLERİ:

 *ÇEVRESEL ETMENLER; çevresel etmenler bireyin davranışlarında etkili olan her çeşit olaydır ve ev ve okul ortamlarıyla yakından ilişkilidir.Çevresel etmenler aile ve okul etmenleri olarak ikiye ayrılır.

*AİLE ETMENLERİ; Birey yaşamın ilk yıllarını ev ortamında ailesiyle geçirmektedir.Ailenin olumlu ve pozitif yaklaşımları bireyin pozitif davranışlar geliştirmesine yardımcı olduğu gibi bunun tersine ailenin olumsuz ve yıpratıcı davranışları bireyin problem davranışlar geliştirmesine neden olmaktadır.

*OKUL ETMENLERİ; Okul ortamı bireyin aileden sonra yeni bir psikolojik ortamıdır ve okul arkadaşları,öğretmen davranış ve yaklaşımları,okul kuralları ve okul çalışmaları bireyin duygu ve davranışlarının şekillenmesine neden olabilmektedir.