Hedefimiz

Hedefimiz

Okul seviyesindeki çocuklara destek eğitimi vermektir. Gelişim geriliği olan çocukların eğitim çalışmalarında özel eğitimin evrensel ilkelerine bağlı kalınarak seviyelerine uygun program geliştirmek,yaşamsal becerilerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak.

Zihinsel, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü olan bireylere ;

·         Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak

·         Özbakım becerilerini kazandırmak

·         Davranış problemlerini gidermek

·         Temel akademik becerileri kazandırmak ve geliştirmek

·         Ailelerine destek eğitimi vermek