Hedefimiz

Hedefimiz

Okul seviyesindeki özel çocukların eğitim çalışmalarında, özel eğitimin evrensel ilkelerine bağlı kalınarak seviyelerine uygun program geliştirmek, yaşamsal becerilerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak.

Öğrenme Güçlüğü, Dil ve Konuşma Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylere ;

·         Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak,

·         Özbakım becerilerini kazandırmak,

·         Davranış problemlerini gidermek,

·         Temel akademik becerileri kazandırmak ve geliştirmek,

·         Ailelerine destek eğitimi vermek.